Consentiment de CookiesA Estructuras y obras La Roca Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

També podeu utilizar algunes cookies de tercers analítiques (mida de l'actividad en lloc web, com el número de visites o les pàginas més visitades).

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 366669   |    |  Avís legal
 


ELS NOSTRES SERVEIS* Moviment de terres* Fonamentacions:


- Fonaments profunds pantalles
- Fonaments de pilots i micropilots
- Fonaments superficials
- Lloses de fonamentació


* Murs de Contenció:

- De formigó armat
- De bloc de formigó armat
- De rocalla
- De travesses


* Estructures:


- De formigó armat
- Metàl.liques
- Prefabricades


* Treballs de paleteria:

- Tancaments i façanes
- Revestiments, monocapes, guix, morter
- Enrajolats de marbres i gres
- Tancaments de pladur
- Rehabilitacions en general


* Paviments:

- De formigó
- De resines
- Asfàltics
- Impresos


* Impermeabilitzacions:


- De cobertes
- Dipòsits
- Nivell freàtic