n° visites: 359225   |    |  Avís legal
 


ELS NOSTRES SERVEIS* Moviment de terres* Fonamentacions:


- Fonaments profunds pantalles
- Fonaments de pilots i micropilots
- Fonaments superficials
- Lloses de fonamentació


* Murs de Contenció:

- De formigó armat
- De bloc de formigó armat
- De rocalla
- De travesses


* Estructures:


- De formigó armat
- Metàl.liques
- Prefabricades


* Treballs de paleteria:

- Tancaments i façanes
- Revestiments, monocapes, guix, morter
- Enrajolats de marbres i gres
- Tancaments de pladur
- Rehabilitacions en general


* Paviments:

- De formigó
- De resines
- Asfàltics
- Impresos


* Impermeabilitzacions:


- De cobertes
- Dipòsits
- Nivell freàtic